บ้านเกศกนก 1,2,3,4

บ้าน เกศกนก 1,2,3,4
พักได้  2-4 ท่าน 1500-2500 บาท/คืน ฟรีอาหารเช้า

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 800.- บาท รวมอาหารเช้าเย็น)
สิ่งอำนวยความสะดวก:  แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
สำรองที่พัก :  086-7111542 , 080-599-4452

 


 

 

Visitors: 475,929